Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile, DrVilla°suits’ in işletilmesi görevi çerçevesinde Şirketimiz Dr Yatırım Danışmanlığı Ltd Şti (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

  1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dr Yatırım Danışmanlığı Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

  1. b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden Rezervasyon İsteği Tamamla Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Şirket’in faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirici nitelikteki aramaların tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize iletilmesi, online ve mobil işlemlerin yürütülmesi, sistemler üzerinden gelen kullanıcı talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi, adli ve idari mercilerden gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi, reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, arızaların tespiti ve giderilmesi çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

  1. c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca açık rızanıza bağlı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

  1. d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Rezervasyon İsteği Tamamla Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

İletişim Bilgisi: e-posta, cep telefonu, Adres Kayıt Sistemi kaydı

Kimlik Bilgileri: Kimlik numarası, ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal;

Mesaj Kutusundan Verilecek Bilgiler: Şikâyet/öneri gibi talep içerikleri

  1. e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi ve üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile T.C. dış temsilcilikleri ile paylaşılabilecektir.

  1. f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Meydan Kavağı mah. 1595 sok. no:10 d:2 Muratpaşa / Antalya adresine yazılı olarak veya info@drvilla.com.tr adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.